Narzędzia dla analityka – ETL

Narzędzia ETL

Ilość danych zbieranych czy też pozostawianych przez obecnie używane systemy jest ogromna. WIele przedsiębiorstw nie wykorzystuje w pełni możliwości podejmowania decyzji na podstawie oraz w oparciu o dane pochodzące z własnych systemów. W większości firm są dane pochodzące z:

  • systemu ERP
  • strony sprzedażowej poprzez google analytics
  • systemu magazynowego
  • systemu księgowego
  • systemy CRM
  • i wielu innych

Połączenie powyższych danych jest dużym wyzwaniem. Często zdarza się, że znajdują się one w różnych silnikach bazy danych tj. MS SQL, PostgreSQL, Oracle, SAP czy też znajdują się w plikach excel, XLM, CSV, .dbf.

Rozwiązaniem umożliwiającym połączenie danych z różnych systemów / źródeł są narzędzia ETL (z języka angielskiego extraction, transformation, loading).

ETL to proces składający się z:

  • Ekstrakcji – pobranie danych z systemu źródłowego (ERP, CRM, GoogleAnalytics itp)
  • Transformacji – podproces, w ramach którego dane mogą być czyszczone, filtrowane, oraz obliczane wg reguł biznesowych
  • Ładowanie – do zewnętrznej tabeli raportowej czy też do zewnętrznej bazy danych raportowej / hurtowni danych podłączonej do systemu raportowego.

Do najpopularniejszych narzędzi ETL należą m.in.:

Zastosowanie narzędzi ETL umożliwia zintegrowane raportowanie z wielu źródeł, a co za tym idzie możliwość wykorzystania większej ilości danych i w konsekwencji skuteczniejsze podejmowanie decyzji biznesowych.

Daj znać jakich narzędzi używasz do raportowania czy też do budowania hurtowni danych [email protected].